Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 00:38

Βορράς με Νότο οι διαφορές στην Ε.Ε. για τη θερινή ώρα

Γράφτηκε από

Να παραμείνει το ίδιο σύστημα αλλαγής της ώρας ή να καταργηθεί το σύστημα με την θερινή ώρα; Σε αυτό το βασικό ερώτημα καθώς και σε επιμέρους σχετικά ερωτήματα καλούνται να απαντήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες εώς στις 16 Αυγούστου. Το ερωτηματολόγιο αφορά και τα 28 κράτη που θα πρέπει να εφαρμόσουν μια ενιαία απόφαση  για την διατήρηση ή μη της θερινής ώρας.

Το Ευρωκοινοβούλιο στις 8 Φεβρουαρίου ψήφισε υπέρ μιας πρότασης που καλουσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τα αποτελέσματα από την αλλαγή ώρας και εάν χρειαστεί να φέρει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο προς ψήφιση. Η πρόταση προήλθε κυρίως από τον βορρά, Ιρλανδία και Φιλανδία ενώ μεγάλη συμμετοχή είχαν και οι πολίτες της Ολλανδίας.

Οι υπερασπιστές της κατάργησης επικαλούνται κυρίως θέματα υγείας και οδικής ασφάλειας ενώ τα θετικά αποτελέσματα από την αλλαγή θεωρούν ότι δεν είναι αξιοσημείωτα.

Οι θεωρίες που υπάρχουν και από τις δύο μερές είναι αρκετές. Διαβάστε σχετικό άρθρο