Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 23:25

Καλαμάτα: Προωθείται η μελέτη για το Ανοιχτό Θέατρο

Oλοκληρώθηκε από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η μελέτη για την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας.

Η μελέτη θα υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 11 Αυγούστου και θα αποσταλεί για έγκριση και χρηματοδότηση κατασκευής, μέσω ΕΣΠΑ. Το κόστος κατασκευής, στο χώρο του Δημοτικού Φυτωρίου, στην αρχή της εθνικής οδού προς Σπάρτη, ανέρχεται περίπου σε 1 εκατ. ευρώ.

Οι θέσεις καθημένων θεατών θα είναι 1.800 και το κοίλο χωροθετείται στραμμένο νοτιοανατολικά, ώστε οι θεατές να βλέπουν προς το Κάστρο (το οποίο αναμένεται να φωτισθεί ανάλογα από το Δήμο). Οι εξέδρες θα είναι προκατασκευασμένες και, επίσης, προβλέπεται να κατασκευασθούν όλοι οι βοηθητικοί χώροι (καμαρίνια, γραφεία, τουαλέτες), ενώ θα υπάρχουν σύγχρονες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.