Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020 15:43

Γευσιγνωστικά Ελαττώματα του Ελαιόλαδου

Γράφτηκε από

Τα γευσιγνωστικά ελαττώματα στο ελαιόλαδο μπορεί να προκύψουν από κακούς χειρισμούς κατά ή μετά τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου ή στο ελαιοτριβείο ή εάν είναι ακατάλληλες οι συνθήκες αποθήκευσης.

 

Πίνακας με τα ελλατώματα του ελαιολαδου

π ρ ό β λ η μ α

ε λ α τ τ ώ μ α τ α 

ζημιές στον ελαιόκαρπο

σκουλήκι, παγόπληκτες ελιές (βρεγμένο ξύλο)

υπερώριμος ελαιόκαρπος

κρασώδες, ατροχάδο, μουχλιασμένο, ταγγισμένο,
σανό, παγόπληκτες ελιές (βρεγμένο ξύλο)

ακατάλληλες μέθοδοι συγκομιδής

μουχλιασμένο, χωματίλα

κακή διαχείριση ελαιόκαρπου

κρασώδες, ξιδάτο, ατροχάδο, μουχλιασμένο

αστοχίες τεχνολογικού εξοπλισμού του ελαιοτριβείου

μεταλλικό, ορυκτέλαιο, καμμένο, μουχλιασμένο,
απόνερα

πλημμελής απομάκρυνση των φύλλων ή κακό πλύσιμο του ελαιόκαρπου

χωματίλα, άχυρο

ανακριβής έλεγχος του χρόνου και της θερμοκρασίας κατά τη μάλαξη της ελαιοζύμης

καμμένο ή ψημένο

τύπος ή κακή λειτουργία του διαχωριστήρα του ελαιοτριβείου

εσπάρτο, κρασώδες, ατροχάδο

ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης

μούργα, ταγγισμένο, αγγούρι, απόνερα, μεταλλικό

 

 

Καλές πρακτικές για την αποφυγή γευσιγνωστικών ελαττωμάτων

Καλλιέργεια - Συγκομιδή

Ισορροπημένη λίπανση, προσαρμοσμένη στις κατά περίπτωση εδαφοκλιματικές συνθήκες

Κλάδεμα που να εξασφαλίζει καλό αερισμό και επαρκή έκθεση του δέντρου στο ηλιακό φως

Εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ασθενειών και των προσβολών

Συγκομιδή στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης του καρπού

Κατά το δυνατόν αποφυγή τραυματισμού και επαφής του ελαιόκαρπου με το χώμα ή ακατάλληλα υλικά κατά τη συγκομιδή και τη μεταφορά

Ελαιοτριβείο

Αποφυγή δημιουργίας συνθηκών κακού αερισμού, υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας κατά τη μεταφορά και την αναμονή του καρπού μέχρι την έκθλιψη

Άμεση έκθλιψη του ελαιόκαρπου

Καλό πλύσιμο με τρεχούμενο νερό

Κατάλληλος χρόνος και θερμοκρασία μάλαξης της ελαιοζύμης

Τήρηση συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας σε όλα τα στάδια επεξεργασίας του ελαιόκαρπου

Αποθήκευση-Συσκευασία

Αποφυγή έκθεσης του ελαιόλαδου στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο, και την ηλιακή ακτινοβολία

Προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία και ξένες οσμές

Επαφή μόνο με ανοξείδωτες επιφάνειες

Συσκευασία σε κατάλληλα για το ελαιόλαδο υλικά, αδιαφανή ή έγχρωμα που το προστατεύουν από το φως

 πη γή: εργαστήριο γευσιγνωσίας ελαιολάδου Καλαμάτας

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου