Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 00:54

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα 51-11.06.2020 με το οποίο συνιστώνται 80 Πυροσβεστικά Κλιμάκια

Γράφτηκε από

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε περιλαμβάνει και τρία κλιμάκια που ιδρύθηκαν στον νομό μας. Τα εν λόγω Πυροσβεστικά Κλιμάκια δεν διαθέτουν διοικητική αυτοτέλεια.

 Στελεχώνονται από πυροσβεστικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων, πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης και εθελοντές πυροσβέστες, που ανήκουν στην υπηρετούσα δύναμη των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών – Σταθμών υπαγωγής τους. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους.

1) Στο Δήμο Δυτικής Μάνης ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Προάστειο της ΠΕ Μεσσηνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Καλαμάτας.
2) Στο Δήμο Πύλου – Νέστορος ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα την Κορώνη Μεσσηνίας της ΠΕ Μεσσηνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Καλαμάτας.
3) Στο Δήμο Τριφυλίας ιδρύεται Πυροσβεστικό Κλιμάκιο με έδρα το Σιδηρόκαστρο Μεσσηνίας της ΠΕ Μεσσηνίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στην Π.Υ. Γαργαλιάνων.