Παρασκευή, 18 Μαϊος 2018 02:21

Πρόστιμο στην εταιρεία επεξεργασίας απορριμμάτων και στον δήμο Καλαμάτας Κύριο

Γράφτηκε από

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρία στην οποία ο Δήμος Καλαμάτας είχε αναθέσει την επεξεργασία των σκουπιδιών στη Μαραθόλακκα και άλλων 10.000 ευρώ στον ίδιο το Δήμο Καλαμάτας, επέβαλε με απόφασή του ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

O φάκελος με όσα διαπιστώθηκαν από την τελευταία αυτοψία που έγινε στη Μαραθόλακκα μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία, αποστάλθηκε στον εισαγγελέα. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι ότι στην απόφαση του περιφερειάρχη γίνεται ανοιχτά λόγος για συσσώρευση σκουπιδιών στην ευρύτερη περιοχή της Μαραθόλακκας, ενώ τονίζεται ότι τόσο η εταιρία όσο και ο Δήμος δεν έδωσαν στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας του Περιβάλλοντος στοιχεία που αυτό ζήτησε…

Στην εταιρία στην οποία είχε ανατεθεί η επεξεργασία και διαχείριση των σκουπιδιών επιβλήθηκε το πρόστιμο των 20.000 ευρώ γιατί διαπιστώθηκε ότι παραβίαζε ειδικούς όρους που είχαν τεθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον στην απόφαση του περιφερειάρχη σημειώνεται ότι η πλημμελής τήρηση των όρων ορθής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των σκουπιδιών συντελούσε “στη δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών και πρόκλησης κινδύνου για τη δημόσια υγεία”.