Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 08:34

Εξελίξτε την επιχείρησή σας - αποχαιρετίστε τον Windows Server 2003.

Γράφτηκε από

server2003sΗ υποστήριξη για τον Windows Server 2003 λήγει στις 14 Ιουλίου 2015. Τα βασικά σημεία είναι τα εξής:

Η τεχνολογία του Microsoft Windows Server 2003 αποτέλεσε μία επένδυση με εξαιρετική απόδοση για τα τελευταία δέκα χρόνια. Ωστόσο, οι εποχές αλλάζουν. Οι τεχνολογίες βελτιώνονται. Λειτουργικά συστήματα με ηλικία δεκαετίας απλά δεν επαρκούν για να παραμείνετε ανταγωνιστικοί στη σύγχρονη αγορά. Για αυτό το λόγο, η Microsoft θα διακόψει την υποστήριξη για τον Windows Server 2003/R2 στις 14 Ιουλίου 2015.

 

Η λήξη της υποστήριξης προσφέρει στους οργανισμούς κάθε είδους μία εξαιρετική ευκαιρία για να δομήσουν ένα νέο υπόβαθρο ΙΤ, το οποίο θα συντελέσει στη διασφάλιση της επιτυχίας τους για την επόμενη δεκαετία και πλέον. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης στις τελευταίες τεχνολογίες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένου του Windows Server 2012R, της πλατφόρμας cloud computing Microsoft Azure και του Office 365, αντισταθμίζουν κατά πολύ την απαιτούμενη επένδυση και παρακάμπτουν τους σημαντικούς κινδύνους που θα αντιμετωπίσετε αν δεν αναβαθμίσετε.

Η χρήση του Windows Server 2003 μετά τις 14 Ιουλίου 2015 ενδέχεται να εκθέσει τους οργανισμούς στους εξής κινδύνους:

Καμία ενημέρωση - Το 2013 κυκλοφόρησαν 37 κρίσιμες ενημερώσεις για τον Windows Server 2003/R2 στο πλαίσιο της εκτεταμένης υποστήριξης. Μετά τη λήξη της υποστήριξης δεν θα αναπτυχθούν και δεν θα κυκλοφορήσουν ενημερώσεις.

Καμία συμμόρφωση - Η έλλειψη συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα και κανονισμούς μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έλλειψη συμμόρφωσης με βασικά ρυθμιστικά πρότυπα και πρότυπα της αγοράς, ή υποχρέωση για καταβολή υψηλών χρηματικών ποινών και αμοιβών για συναλλαγές.

Καμία ασφάλεια - Τόσο οι εικονικές όσο και οι φυσικές παρουσίες του Windows Server 2003 είναι ευπαθείς και δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις ενός ελέγχου συμμόρφωσης. Πολλές εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών της Microsoft) θα πάψουν να υποστηρίζονται όταν θα λήξει η υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος στο οποίο εκτελούνται. Εκτέλεση της τελευταίας SQL στον Windows Server 2003/R2; Δεν θα υποστηρίζεται.

Καμία εξοικονόμηση - Μια Σύμβαση Προσαρμοσμένης Υποστήριξης έχει υψηλό ελάχιστο κόστος συμμετοχής και οι πελάτες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν πρόσθετα έξοδα για συστήματα εντοπισμού εισβολέων, περισσότερο εξελιγμένα τείχη προστασίας, κατάτμηση δικτύου και άλλα μέτρα ασφαλείας - και όλα αυτά απλά για να απομονωθούν οι server με Windows Server 2003.

Οι συνέπειες του EoS

Αφότου η extended support λήξει την ημερομηνία αυτή, όλες οι διαδικασίες υποστήριξης θα παύσουν αυτόματα. Για την πλειονότητα του customer base της Microsoft που δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει custom support επιλογές της, το τέλος της υποστήριξης θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις Windows Server. Τα συστήματα αυτά θα εισέλθουν σε λειτουργία χωρίς υποστήριξη, το οποίο συνεπάγεται πως δεν θα υπάρχουν περαιτέρω security fixes, ούτε incident support από τη Microsoft. Εξίσου σημαντικό, οι servers που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα που απαιτούν κανονιστική συμμόρφωση, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές απαιτήσεις, με αποτέλεσμα να θεωρηθούν ως εκτός συμμόρφωσης.

Στην πραγματικότητα, για τις περισσότερες επιχειρήσεις, πρόκειται για κάτι περισσότερο από το ίδιο το Windows Server 2003 – δεδομένης της ηλικίας του λειτουργικού, οι πιθανότητες είναι πολύ μεγάλες πως και άλλα προϊόντα software θα είναι εξίσου «γερασμένα», εκτός του λειτουργικού συστήματος. Στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές, το middleware, τα προϊόντα database και τα εργαλεία διαχείρισης, τα οποία σίγουρα θα έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο ζωής τους, αφήνοντας την επιχείρηση εκτεθειμένη σε όλων των ειδών τους κινδύνους.

Συνοψίζοντας, κάποια από τα βασικά θέματα που οι επιχειρήσεις και οι πελάτες τους θα αντιμετωπίσουν μετά τη λήξη του κύκλου υποστήριξης του Windows Server 2003 είναι τα εξής:

1. Έλλειψη στα patches/updates/non-security fixes και τέλος στα security fixes. Οι πελάτες θεωρούν τα security fixes ως τα πλέον κρίσιμα για τους εγκατεστημένους servers τους. Πλέον τα fixes αυτά δεν θα τους παρέχονται.

2. Έλλειψη υποστήριξης. Οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν πλέον να επικοινωνούν με τη Microsoft για τεχνική υποστήριξη στις περιπτώσεις προβλήματος στους servers. Πρόκειται για σημαντικό πρόβλημα στις περιπτώσεις βλάβης, όπου οι πελάτες δεν θα μπορούν να επαναφέρουν το σύστημα και να ανακτήσουν δεδομένα και εφαρμογές.

3. Αδυναμία χρήσης των σύγχρονων επιλογών cloud της Microsoft ή άλλων vendors. Μπορεί ο Windows Server 2003 να μπορεί να τρέξει σε όλους τους hypervisors της αγοράς, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως αποτελεί ισότιμο παίκτη για τα σύγχρονα σενάρια deployment. Για παράδειγμα, οι εγκαταστάσεις Windows Server 2003 δεν μπορούν να γίνουν re-hosted σε περιβάλλον Microsoft Azure, εκτός και εάν πρόκειται για 64-bit image, αν και η πλειονότητα των 2003 installations είναι λύσεις 32-bit. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και εάν οι επιχειρήσεις μεταφέρουν το 32-bit image στο Azure cloud, δεν θα μπορούν να συνεχίσουν τη χρήση του λειτουργικού συστήματος άμεσα. Σε τελική ανάλυση, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτύξουν μια υβριδική στρατηγική cloud, θα ανακαλύψουν πως τα Windows Server 2003 δεν μπορούν να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα Windows Server 2012 R2, σε συνδυασμό με σύγχρονες συνοδευτικές τεχνολογίες όπως το System Center 2012 R2