Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 23 Μαϊος 2018 01:40

Η Αφρικανική Σκόνη και οι Επιπτώσεις της Κύριο

Στον παρακάτω σύνδεσμο δίνεται επεξηγηματικό βίντεο που περιγράφει τις επιπτώσεις από την αφρικανική σκόνη.
Με τη μεταφορά σκόνης να είναι πλέον πολύ συχνό φαινόμενο και να επηρεάζει σχεδόν το σύνολο της χώρας, καλό είναι οι πολίτες να γνωρίζουν τι ακριβώς θα πρέπει να προσέχουν.

Πολυμέσα