Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 00:00

Χρήσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Γράφτηκε από

Οι Η/Υ να έχουν μπει στην ζωή μας σχεδόν σε κάθε της πτυχή. Η χρήση πλήκτρων συντόμευσης αυτοματοποιεί και διευκολύνει τις εργασίες μας. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε κάποιες συντομεύσεις όμως δεν τις χρησιμοποιούμε. Η χρήση του ποντικιού είναι αργή και πολλές φορές επίπονη. Παρακάτω θα βρείτε μερικές συντομεύσεις που εκτελούν εργασίες άκρως απαραίτητες στην καθημερινή μας ενασχόληση με τον υπολογιστή

sintomeuseisPlikrologiou1